Innovatief ruimtegebruik als norm voor de toekomst.

scroll

De gevolgen van de bouwshift voor professionals en particulieren

In het panelgesprek van NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen) hebben experts een debat gevoerd over de actuele problematiek rond innovatief ruimtegebruik. In dit artikel kaderen we de huidige situatie en de veranderende wetgeving, waarna we onze visie laten schijnen op de zaak. Ontdek welke impact dit voor ondernemers en particulieren heeft.

De bouwshift: deadline 2040

ijdens het krokusakkoord van onze Vlaamse Regering werd een overeenkomst gesloten over de bouwshift. De nieuwe regeling moet ervoor zorgen dat er, tegen 2040, geen open ruimte meer wordt aangesneden. Voorheen was het onduidelijk wat de vergoeding bedroeg voor grondeigenaars die hun bouwgrond verliezen en hoe dit gefinancierd ging worden. Daar lijkt met het oprichten van een ‘bouwshiftfonds’ een oplossing op gevonden te zijn. Het doel van dit fonds is om grondeigenaars voor 100% van de geschatte marktwaarde te vergoeden. Voor gemeentebesturen, die al krap bij kas zitten, is dit financieel gezien niet mogelijk. Daarom gaan lokale besturen voor twee derde vergoed worden door de Vlaamse regering wanneer deze genoodzaakt zijn om woongebieden om te zetten naar bos. De vergoeding wordt gehalveerd wanneer het gronden voor andere natuurdoeleinden of landbouw betreft. Het resterende bedrag dient wel nog te worden bijgepast door de lokale besturen. Een totaal kostenplaatje dat door experten geraamd wordt op meer dan 30 miljard euro.

Wat is de impact op korte termijn?

Naarmate de bouwshift van 2040 nadert, worden er al maatregelen genomen. Een eerste doelstelling is dat tegen 2025 nog maar 3 hectare per dag bijkomende ruimte wordt ingenomen. Momenteel bedraagt dit ongeveer 5 hectare.

De rol van Adam & Eva als architectenteam

De nieuwe regelgeving zal invloed hebben op de rol van architecten. Deze evolutie mag echter niet als een beperking gezien worden. Het beroep van architect dient mee te evolueren met de noden van de maatschappij. De toenemende nood aan renovatieprojecten en innovatieve invullingen van bestaande panden zal toenemen, en architecten zullen hier creatief mee moeten omgaan.Daarnaast dienen architecten in de toekomst bij het aanvaarden van nieuwe projecten een kritische blik te behouden om maatschappelijk verantwoord te (ver)bouwen. Architecten moeten gezamenlijk projecten weigeren die indruisen tegen verantwoord ruimtegebruik om oneerlijke onderlinge concurrentie te vermijden. Architecten staan echter nog steeds in economische relatie met hun opdrachtgevers. Om dit te verhelpen dienen architecten dus als beroepsvereniging aan hetzelfde zeel te trekken om innovatief ruimtegebruik aan te moedigen.

De invloed op industriële bouwprojecten

In een vorige blog, nl. ‘Renovatieplicht in 2022 voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouwen’, werd de nieuwe wetgeving die streeft naar koolstofneutraliteit tegen 2050 voor niet-residentiële gebouwen reeds besproken. Hoe architecten deze industriële projecten op vlak van ruimtegebruik moeten aanpakken, kan daarop een aanvulling zijn. Zo dienen deze niet-residentiële gebouwen te worden (her)ontworpen met enige flexibiliteit die een nieuwe invulling in de toekomst mogelijk maakt. Deze toekomstvisie is nodig om zowel aan de noden van de huidige generatie te voldoen, zonder daarbij de noden van de toekomstige generatie in het gedrang te brengen. Het slim ontwerpen van deze flexibele structuren vergt dus een extra inspanning van bouwpromotoren, maar dit zal in de toekomst zijn vruchten afwerpen. Bij A-Projects staan we achter deze duurzame denkwijze.

Wat houdt dit in voor u als particulier?

Deze nieuwe wetgeving zal de privémarkt beïnvloeden, aangezien de nood aan renovatieprojecten zal blijven toenemen. Dit wordt momenteel al sterk gestimuleerd door de Vlaamse renovatiepremie. Bij A-Projects beschikken we over de juiste mensen om u te begeleiden in het renovatieproces. Onze jarenlange kennis en expertise vormen hierbij een sterkte.

"Innovatief omgaan met de beschikbare ruimte zal de grootste uitdaging zijn in de nabije toekomst. Bij Adam & Eva beschikken we over de juiste expertise en kennis om onze klanten de geschikte begeleiding aan te bieden die dergelijke projecten vereisen. Het is onze plicht en verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij om deze duurzame blik te behouden bij het bouwen aan de toekomst"

Joachim Vanlathem / Tekenaar

Heb je bijkomende vragen, opmerkingen of dilemma’s?

Bij Adam & Eva zijn onze experts dagelijks bezig met de nieuwste technieken en installaties om een perfect evenwicht te vinden tussen kwaliteit, rendement en regelgeving. We combineren verschillende aspecten die resulteren in een aangepaste, gebruiksvriendelijke oplossing die voldoet aan de normen van vandaag en morgen. Op die manier ontzorgen wij jou en kan je zorgeloos jouw project aan onze experts toevertrouwen. Heb je vragen of wil je graag advies inwinnen over (ver)bouwen, subsidies, nieuwe technologieën of regelgeving? Ons architectenteam schept graag perspectief in je plannen!

neem contact op